Archives

now browsing by author

 

Godišnji izveštaj za 2018. – Annual Report

Leskovac 05.02.2019godine

IZVESTAJ O RADU ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I O STANJU LJUDSKIH PRAVA NA TERITORIJI JABLANICKOG I DELA PCINJSKOG OKRUGA za 2018 godinu

                   U izvestajnom periodu Odboru za ljudska prava u Leskovcu za pravnu pomoc i savete obratila su se 3819 korisnika, od kojih su se najveci broj  korisnika javila licno dolaskom u kancelariju, za koju znaju iz novina, televizije ili od ranijih korisnika nasih usluga, 33 lica javila su se telefonom, dok su se dva lica javila pismom, jedno obicnim jedno elektronskom postom.

                   Sto se tice nacionalne strukture korisnika nasih usluga j 21 korisnik je Albanac, 15 Roma i ostali korisnici su srpske nacionalnosti.

                   U izvestajnom periodu slucajevi 2921 lica su iz oblasti delatnosti Odbora dok ostali  slucajevi  nisu iz oblasti delatnosti Odbora.

                   Pravne savete koji su iz oblasti delatnosti Odbora trazilo je 177 lica, dok je pravne savete koji nisu iz oblasti rada Odbora trazilo 197 korisnika.

                   U izvestajnom periodu u razmatranje za zastupanje uzeli smo 211 slucajeva,

                   U izvestajnom periodu napisali smo  811zalbu, odnosno pomogli gradjanima da sami podnesu zalbe I ostvare svoja prava.

                   Sto se tice strukture prava povodom cijeg krsenja ili ugrozavanja su nam se stranke javljale, gledano sa aspekta Deklaracije Generalne skupstine UN o ljudskim pravima, ta struktura izgleda na sledeci nacin:

-cl.1 Deklaracije, pravo na ljudsko dostojanstvo-

-cl.5 Deklaracije, povreda zabrane svirepog i necovecnog postupanja prema ljudima

-cl.7 Deklaracije, povreda prava na jednaku zastitu zakona bez diskriminacije,

-cl.8 Deklaracije, povreda prava na efikasnu sudsku zastitu,

-cl.10 Deklaracije, pravo na pravicno sudjenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom,  

-cl.17 Deklaracije, nezakonito oduzimanje imovine,

-cl.21 Deklaracije, pravo na ravnopravni pristup javnim sluzbama,

-cl.23 Deklaracije, povede prava na rad i zadovoljavajuce uslove rada,

-cl.25 Deklaracije, pravo na osnovni zivotni standard,

                   Iz izvestaja je evidentno da su nam se tokom cele 2018 godine godine, najvise javljali ljudi kojima su povredjena prava na efikasnu sudsku zastitu i pravo na pravicno sudjenje pred nezavisnim I nepristrasnim sudovima

                   Sto se tice stanja ljudskih prava u ovoj godini generalno  belezimo pomak na bolje, ali belezimo slucajeve nepostovanje gradjana od strane monopolske firme “Telekom”, koja ima tako beskrupulozne razmere ,takodje belezimo dosta slucajeva nesporazuma firme Elektrodistribucija sa gradjanima I lose vodjenje evidencije o naplati potrazivanja koje je uvek na stetu gradjana.

Od strane gradjana nema prituzbi na rad gradskih organa vlasti I njihovog nepostovanja ljudskih prava. Ima sporadicnih slucaja zalbi gradjana na rad pojedinih sudija iz Opstinskog I Viseg suda.Ima takodje primedbi na dugo trajanja sudskih procesa I neblagovremeno donosenje presuda.

Iz Opstine Medvedja belezimo zalbe gradjana na bespravnu secu suma I nesporazuma sa dokumentima o drzavljanstvu.Inace nema izvestaja I primedbi na lose medjunacionalne odnose.

Zakoniti zastupnik Odbora

Dobrosav Nesic,                  

Leskovac, February 5th, 2019

REPORT OF THE HUMAN RIGHTS COMMITTEE ON THE HUMAN RIGHTS SITUATION IN THE TERRITORY OF JABLANICA AND A PART OF PCINJA DISTRICT for 2017

In the reporting period, 3819 users have addressed the Committee for Human Rights in Leskovac for legal assistance and advice, where most of them reported to the office in person, for which they knew from newspapers, television or from previous users of our services, 33 persons called us on the telephone, while 2 people sent us mail, one by a letter and the other one by e-mail.

As for the national structure of the users of our services, 21 users are Albanians, 15 are Roma and the other users are of Serbian nationality.

In the reporting period, cases of 2921 persons are from the field of activity of the Committee while the other cases are not in the field of activity of the Committee.

            Legal advice from the field of activity of the Committee was requested by 177 persons, while legal advice that is not from the field of activity of the Committee was requested by 197 users.

            In the reporting period, we took 211 cases into consideration for representation.

            In the reporting period, we filed 811 complaints, i.e., we helped citizens to file complaints by themselves and exercise their rights.

Regarding the law structure on the occasion of the violation or endangerment, viewed from the aspect of the Declaration of Human rights adopted by the General Assembly of the United Nations, this structure looks like the following:

– art. 1 of the Declaration, the right to respect human dignity;

– art. 5 of the Declaration, the prohibition of being subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;

– art. 7 of the Declaration, the right to equal protection of the law without any discrimination;

– art. 8 of the Declaration, the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law;

– art. 10 of the Declaration, the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal;

– art. 17 of the Declaration, the right to own property and the prohibition to being arbitrarily deprived of owned property;

– art. 21 of the Declaration, the right to take part in the government and the right of equal access to public service in his country;

– art. 23 of the Declaration, the right to work and to just and favorable condition of work;

– art. 25 of the Declaration, the right to a standard of living adequately.

            It is evident from the report that during the entire year of 2018, the people who reported the most were the people who were denied the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal.

            This year, as far as the state of human rights is concerned, in general, we note a change for the better, but we note cases of disrespect of citizens by the monopoly firm “Telekom”, which has unscrupulous conditions, we also note many cases of misunderstanding between the company “Elektrodistribucija” and citizens, and poor record keeping of recovery of outstanding debts which is always at the expense of the citizens.

            Citizens have no complaints about the work of city authorities and disrespect of human rights. There are sporadic cases of citizens filing complaints against the work of some judges from the Municipal and Higher Courts. There are also objections to the long duration of trials and the untimely delivery of judgments.

            From the Municipality of Medvedja we note the complaints of citizens against the illegal logging and misunderstandings with citizenship documents. There are no reports and objections to bad interethnic relations.

Legal Representative of the Committee

Dobrosav Nesic

Godišnji izveštaj za 2017. – Annual Report

Leskovac 08.01.2018. godine

GODISNJI IZVESTAJ ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA U LESKOVCU O STANJU LJUDSKIH PRAVA NA TERITORIJI JABLANICKOG I DELA PCINJSKOG OKRUGA, SA ASPEKTA DEKLARACIJE GENERALNE SKUPSTINE UN O LJUDSKIM PRAVIMA, I RADU ODBORA NA AFIRMACIJI I ZASTITI TIH PRAVA U 2017GODINI

                   U toku 2017godine Odboru za ljudska prava u Leskovcu za pravnu pomoc i pravne savete obratilo se 2376 ljudi, u proseku preko 76 mesecno.Od togvecina njih obratilo nam se licno dolaskom u kancelariju Odbora za koji su culi iz medija, od prijatelja ili korisnika nasih usluga, 11 korisnika  obratilo se telefonom, a 12 korisnika pismenim putem

                   Sto se tice nacionalne strukture korisnika nasih usluga najvise je pripadnika Srpske nacionalnosti, zatim jedna grupa pripadnika Bugarske nacionalnosti iz Bosilegrada i Surdulice, pripadnici Romske nacionalnosti iz Leskovca, Surdulice, Vranja i Beograda, tri pripadnika Albanske nacionalnosti od kojih dva iz Leskovca i jedan iz Medvedje i jedan Palestinac.

                   U izvestajnom periodu slucajevi 1253 korisnika po nasoj oceni bili su iz oblasti delatnosti Odbora,

                   korisnika, a pravnu pomoc koja nije iz oblasti rada Odbora trazilo je 112 korisnika.

                   Pravne savete u slucajevima iz oblasti delatnosti Odbora u izvestajnom periodu trazilo je i dobilo 1242 korisnika, a pravne savete u slucajevima koji nisu iz oblasti delatnosti Odbora u izvestajnom periodu trazilo je i dobilo 94 korisnika.                

                   Sto se tice strukture prava, gledano sa aspekta Deklaracije Generalne skupstine Ujedinjenih nacija povodom cijeg krsenja ili ugrozavanja su nam se korisnici u izvestajnom periodu obracali za pomoc i zastitu, ta struktura izgleda na sledeci nacin:

-cl.1 Deklaracije, pravo na postovanje ljudskog dostojanstva

-cl.3 Deklaracije, pravo na zivot slobodu i licnu bezbednost, –

-cl.5 Deklaracije, zabrana mucenja svirepog ili necovecnog ili ponizavajuceg postupanja ili kaznjavanja ljudi,

-cl.6 Deklaracije, – pravo na pravni subjektivitet

-cl.7 Deklaracije, pravo na jednaku zastitu zakona bez diskriminacije-

-cl.8 Deklaracije, pravo na efikasnu sudsku zastitu od dela krsenja osnovnih prava priznatih ustavom i zakonom

-cl.9 Deklaracije, zabrana proizvoljnog hapsenja i pritvaranja

-cl.10 Deklaracije, pravo na pravicno sudjenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom

-cl.12 Deklaracije, zabrana proizvoljnog mesanja u privatni zivot, porodicu stan prepisku i napadima na cast i ugled

-cl.13 Deklaracije, pravo na slobodu kretanja

-cl.17 Deklaracije, pravo na imovinu i zabrane samovoljnog lisenja imovine

-cl.19 Deklaracije, pravo na slobodu misljenja i izrazavanja misljenja

-cl.20 Deklaracije, pravo na slobodu mirnog zbora i udruzivanja

-cl.21 Deklaracije, pravo na ucestvovanje u upravljanju javnim poslovima i pravo svakog da na ravnopravnoj osnovi stupa u javnu sluzbu u svojoj zemlji

-cl.23 Deklaracije, pravo na rad i zadovoljavajuce uslove rada

-cl.24 Deklaracije, pravo na  odmor

-cl.25 Deklaracije, pravo na zadovoljavajuci zivotni standard i pravo na stan

-cl.26 Deklaracije, pravo na skolovanje

                   U izvestajnom periodu za potrebe korisnika nasih usluga napisali smo 58 tuzbe, 19 zalbe, 51 krivicne prijave, 82 Prituzbe po cl.34 Povelje o ljudskim i manjinskim pravima i gradjanskim slobodama  i cl.48 Ustava Republike Srbije, uglavnom na nerad i neefikasan rad sudova,  321 zahteva Inspekciji rada i Upravnoj inspekciji za odlaganje izvrsenja resenja poslodavaca kojima se krse pravo na rad i prava po osnovu rada, 3 zahteva za priznanje prava na Prigovor savesti, 12 podnesaka razne vrste, 23 predloga za ponavljanje prekrsajnih i krivicnih postupaka, 19 Zahtev za sprovodjenje istrage,

                   U izvestajnom periodu u razmatranje za zastupanje uzeli smo 69 slucajeva, a za zastupanje 58 slucajeva.

                   Iz izvestaja se evidentno vidi da nam se najveci broj korisnika javljao za pomoc i savete zbog krsenja prava na efikasnu sudsku zastitu i prava na pravicno sudjenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, koja su vezana za rad sudova a manifestovala su se brojnim slucajevima u kojima Opstinski sud u Leskovcu krsenjem odredbe cl.4 Zakona o izvrsnom postupku, mesecima nije odlucivao po predlozima za odredjivanje privremenih mera, iako ga prednja odredba obavezuje na hitno postupanje u takvim slucajevima, protiv jos jednog sudije za krivicno delo Krsenje zakona od strane sudije.U radnim sporovima za koje Zakon o radu u cl.122 st.3, propisuje da moraju biti pravnosnazno zavrseni u roku od sest meseci od dana podnosenja tuzbe,

U Jablanickom okrugu koji je I predmet nase paznje belezimo veci broj primedbi na rad Opstinsko I Viseg suda u Leskovcu I pojedinih sudija na koje gradjani imaju primedbe ne njihov rad.Ovo belezimo jer se veci broj gradjana zalio na iste sudije iz oba suda.

Inace primetan je I animozitet kod pojedinaca na rad jedine nevladine organizacije koja se bavi problemima LGBT osoba u Leskovcu.To nas upucuje na zakljucak da svest gradjana jos nije razvijen do te mere da shvati da su to nasi gradjani ,nase komsije bez obzira na njihovu polnu orijentacije.Nismo zabelezili nijedan slucaj zalbe na rad lokalnog upravnog aparata I da nema zalbi na rad policije u gradu.

Posebno raduje  cinjenica da nije zabelezan nijedan slucaj diskriminacije romskog stanovnistva iako su njihovi problemi najvise vidljivi.

Dobrosaav Nesic,

Zakoniti zastupnik Odbora za ljudska prava Leskovac

Leskovac January 8th, 2018

ANNUAL REPORT OF THE HUMAN RIGHTS COMMITTEE IN LESKOVAC ON HUMAN RIGHTS IN THE TERRITORY OF JABLANICA AND A PART OF PCINJA DISTRICT, FROM THE ASPECT OF UN GENERAL ASSEMBLY DECLARATION ON HUMAN RIGHTS AND THE COMMITTEE’S WORK ON AFFIRMATION AND PROTECTION OF THOSE RIGHTS IN 2017

                   During 2017, 2376 people addressed the Committee for Human Rights for legal assistance and legal advice, over 76 a month on average. Most of them addressed us personally by coming to the office of the Committee of which they heard from the media, friends or users of our services, 11 users contacted us by telephone and 12 users by writing

                   As far as the national structure of the users of our services is concerned, the majority of the members is of the Serbian nationality, followed by a group of members of the Bulgarian nationality from Bosilegrad and Surdulica, members of the Roma nationality from Leskovac, Surdulica, Vranje and Beograd, three ethnic Albanians of whom two are from Leskovac and one from Medvedja, and one Palestinian.

                   In the reporting period, the cases of 1253 users, according to our estimate, were from the area of activity of the Committee,

                   and legal aid, which is not in the field work of the Committee, was requested by 112 users.

                   In the reporting period, legal advice in cases from the area of activity of the Committee was requested and received by 1242 users, and legal advice in cases that were not from the area of activity of the Committee was requested and received by 94 users.                  

                   Regarding the law structure, viewed from the aspect of the Declaration of the General Assembly of the United Nations on the occasion of the violation or endangerment, users have addressed us for assistance and protection in the reporting period, this structure looks like the following:

-art. 1 of the Declaration, the right to respect human dignity;

– art. 3 of the Declaration, the right to life, liberty and security of person;

– art. 5 of the Declaration, the prohibition of being subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;

– art. 6 of the Declaration, the right to recognition as a person before the law;

– art. 7 of the Declaration, the right to equal protection of the law without any discrimination;

– art. 8 of the Declaration, the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law;

– art. 9 of the Declaration, the prohibition to being subjected to arbitrary arrest, detention or exile;

– art. 10 of the Declaration, the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal;

– art. 12 of the Declaration, the prohibition to being subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, or to attacks upon his honor and reputation;

– art. 13 of the Declaration, the right to freedom of movement;

– art. 17 of the Declaration, the right to own property and the prohibition to being arbitrarily deprived of owned property;

– art. 19 of the Declaration, the right to freedom of opinion and expression;

– art. 20 of the Declaration, the right to freedom of peaceful assembly and association;

– art. 21 of the Declaration, the right to take part in the government and the right of equal access to public service in his country;

– art. 23 of the Declaration, the right to work and to just and favorable condition of work;

– art. 24 of the Declaration, the right to rest and leisure;

– art. 25 of the Declaration, the right to a standard of living adequate and the right to housing;

– art. 26 of the Declaration, the right to education.

                   In the reporting period, for the needs of the users of our services we wrote 58 lawsuits, 19 appeals, 51 criminal charges, 82 complaints under the Article 34 of the Declaration of Human and Minority Rights and Civil Liberty and the Article 48 of the Constitution of the Republic of Serbia, mainly on the averse and inefficient work of the courts, 321 requests to the Labor Inspectorate and the Administrative Inspection to postpone the execution of the employers’ decisions which violate the right to work and labor rights, 3 requests for the recognition of the right to Conscientious Objection, 12 submissions of various types, 23 proposals for a rerun of penal and infringement procedures, 19 requests for conducting an investigation.

                   In the reporting period, we took 69 cases in consideration for representation, and 58 for representation.

                   It is evident from the report that the largest number of users contacted us for help and advice for the violation of the right to an effective judicial protection and the right to an effective remedy by the independent and impartial tribunal, which are related to the work of the courts and were manifested in numerous cases in which the Municipal Court in Leskovac, by violating the provision of the Article 4 of the Law on Enforcement Procedure, had not decided on the proposals for determination of provisional measures for months, even though the foregoing provision obliges him to take urgent action in such cases, against another judge for a criminal offense Violation of law by a judge. In labor disputes for which the Labor Law in Article 122 paragraph 3 stipulates that they must be legally concluded within six month from the date of the lawsuit,

In the Jablanica District, which is the subject of our attention, we have recorded a larger number of complaints about the work of the Municipal and High Courts in Leskovac and some of the judges on whom citizens have complaints about their work. We record this because a large number of citizens complained on the same judges from both courts.

Anyhow, there has been a notable animosity of some individuals towards the work of one non-governmental organization that deals with the problems of LGBT people in Leskovac. This leads us to the conclusion that the consciousness of the citizens has not yet been developed to that extent when they can realize that they are our citizens, our neighbors, regardless of their sexual orientation. We have not recorded any complaints about the operation of the local administrative apparatus and that there are no complaints about the work of the police in the city.

We are particularly pleased by the fact that no cases of discrimination against the Roma population have been recorded, even though their problems are most visible.

Dobrosav Nesic,

Legal Representative of the Committee for Human Rights Leskovac

List Danas: Odbor za ljudska prava Leskovac – Sporadična tortura u zatvorima / Newspaper Danas: Committee for Human Rights Leskovac

Today, in an extremely serious newspaper Danas, an article about our organization was published. The text says that our monitoring showed that a regular visit to prisons in Serbia has an effect, because if we do not visit some prison for some time because of a lack of funds, cases of torture.Therefore, there is a need for constant monitoring in institutions for the execution of prison sanctions. We will monitor as long as possible.
In the text, we announced that we have launched a major campaign that the state will form an informal body of non-party figures that will monitor throughout the year and report to the Serbian government about the situation in Serbian prisons. We will carry out the action during 2019 together with other NGOs dealing with human rights and all those who want to participate in the action. Among other things, we also need important help.

Saopštenje za javnost / Press Release

 SAOPSTENJE ZA JAVNOST

Pre nekoliko godina sam kao zakoniti zastupnik Odbora za ljudska prava Leskovac kritikovao rad člana Gradskog veća Leskovca Božidara Vučkovica i rekao da on kao dugogodišnja vedeta Socijalisticke partije i poslušnik haškog robijaša Slobodana Milosevića nije pogodna ličnost da u ime gradjana Leskovca prima delegaciju višenacionalnog grada Novog Pazara. U toku 2016 godine mi je stigla tužba od strane B.Velickovića za “uvredu casti i ugleda ali i psihičkog bola koji je pomenuti navodno imao.

U mom odgovoru na tužbu pozvao sam se na Ustav Republike Srbije iz člana 46 koji daje pravo na slobodu mišljenja i izražavanja.

Pozvao sam se i na član 8 Zakona o javnom informisanju koji daje za pravo svim gradjanima da kritikuje rad funkcionera koji su u obavezi da trpe iznošenje kritičkih mišljenja i politiku koju sprovode bez obzira da li se oseca lično pogodjenim kritikom koja se odnosi na njega.

Takodje sam pomenuo i odluku Suda za ljudska prava iz Strazbura br.27935 u kojoj se kaže da nosioci politickih funkcija mora da imaju veću toleranciju na kritike koje se odnose na njihov rad.

I na kraju sam se pozvao na član 19 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Generalne skupstine UN, koji takodje daje za pravo na kritiku funkcionera i da onaj koji kritikuje ne bude uznemiravan zbog toga.

Osnovni sud u Leskovcu nije ništa od navedenog uvažio već je presudio da sam kriv i obavezao me da platim negde oko 1000 Evra troškove sudjenja.

Ja sam se zalio Višem sudu u Leskovcu i sud je potvrdio “moju krivicu” i ja sam uplatio pomenutu sumu. Kako je Božidaru Vučkovicu suma koju sam platio mala u žalbi koju je podneo tražio je još novaca i juce sam dobio presudu Višeg suda u Leskovcu da platim jos oko 1000 Evra, jer mu je nekakav ugled ukaljan I trpeo je psihički pritisak na objavljeno saopštenje.

To je danas leskovačko pravosudje, i kakav primer daje gradjanima koji se odluče da kritikuju predstavnike vlasti, kada se predstavnik jedne od najstarijih NVO u Srbiji (22 godine rada) drastično kažnjava za mišljenje o nečijem radu a sud ne uvažava Zakone sopstvene države a još manje medjunarodno pravosudje.

Dobrosav Nesic,zakoniti zastupnik Odbora za ljudska prava Leskovac

PRESS RELEASE

A few years ago, as a legal representative of the Committee for Human Rights, Leskovac criticized the work of the member of the Town Council of Leskovac, Bozidar Vuckovic, and said that he, as a long-standing Socialist Party and the Hague Commissar of Slobodan Milosevic, is not a suitable person to receive a delegation of the more national city of Novi Pazar , I. During the year 2016, I was sued by B.Velickovic for “insulting the honor and reputation, but also the psychological pain that the alleged alleged had had.

In my response to the lawsuit, I called for the Constitution of the Republic of Serbia from Article 46 which gives the right to freedom of thought and expression.

I also referred to Article 8 of the Law on Public Information, which gives all citizens the right to criticize the work of officials who are obliged to endure criticism and the policy they are pursuing, regardless of whether they feel a personally affected criticism related to him.

I also mentioned the decision of the Human Rights Court in Strasbourg no.27935, which states that the holders of political functions must have greater tolerance for criticism of their work.

Finally, I referred to Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights of the UN General Assembly, which also gives the right to criticize the functionaries and that the critic who criticizes is not disturbed by it.

The Basic Court in Leskovac did not take any of the foregoing, but it decided that I was guilty and obliged me to pay around 1000 Euro of trial costs.

I sued the High Court in Leskovac and the court confirmed “my guilt” and I paid that sum. How I asked Bozidar Vuckovic about the sum I paid for in the complaint he submitted was more money. And yesterday I received the verdict of the High Court in Leskovac to pay another 1000 Euros, because some kind of reputation was cunning and he suffered a psychological pressure on the published announcement.

This is today’s Leskovac judiciary, and what kind of example it gives citizens who decide to criticize representatives of the government, when a representative of one of the oldest NGOs in Serbia (22 years of work) is drastically punished for thinking about some work, and the court does not apply the laws of their own state and even less international justice.

Dobrosav Nesic, legal representative of the Committee for Human Rights Leskovac

Prvih 20 godina rada Odbora za ljudska prava

Fotografije tortura

Fotografije tortura lica koja nisu dozvolila da se njihova imena postave na sajt:

Adnan Habimi policiska tortura u KPZ Niš

Hronika jedne smrti u policiskoj stanici

SLUCAJ VLADIMIRA STOSICA IZ LESKOVCA

Stosic Vladimir, pol muski, sa prebivalistem u Leskovcu u ul.Hercegovacka br.4, po nacionalnosti Srbin, drzavljanin Drzavne zajednice Srbija i Crna Gora.

CINJENICNI OPIS SLUCAJA

Dana 24.10.2003 godine, posle 23.00 sati Vladimir se sa prijateljima nalazio u restoranu ABC, koji se nalzi u glavnoj ulici Leskovca.U jednom trenutku oko 02,40 sati dana 25.10.2003 godine, Vladimir je osetio mucninu te je izasao iz restorana i seo na stepenik lokala gde je bila poslasticara”koca” i voskarska radnj, a koji se nalazi na drugoj strani ulice u odnosu na restoran ABC, pokusavajuci da se na cistom vazduhu osvezi.Nakon 15-20 minuta na ulici ispred lokala na cijem stepeniku je sedeo Vladimir, zaustavilo se policijsko vozilo zv.”Marica”, a policajac iz “Marice” je pitao Vladimira”Jeli bre, sta radis tu”.Na Vladimirov odgovor”Nista sedim” policajac ga je pitao”imas li licnu kartu”.Na Vladimirov odgovor “Nemam” jer je postupa za izdavanje nove licne karte Vladimiru bio u toku kod policije, gde mu je bila i stara licna karta, iz plicijskog vozila su izasla dva policajca u kombinezonima sa kecketima na glavi, dosla do Vladimira govoreci “ ’Ajde da ga pretresemo” i istovremeno se obratili Vladimiru : “Ajde ustani, ruke gore, okreni se”.Vladimir je pokusao da policajcima objasni da su mu druga dokumenta u jakni u restoranu ABC, za sta mu policajci nisu dali vremena, vec su Vladimira uhvatili za ruke, okrenuli ga licem na drugu stranu, jedan policajac je primorao Vladimira da rasiri noge, na nacin sto je nogama na kojima su se nalazile sluzbene cizme sutirao Vladimira po unutrasnjim stranama podkolenica, a nakon toga policajac je preteresao Vladimira.Vladimir je pokusao da policajcima objasni da nema potrebe da se na takav nacin ponasaju prema njemu, i pokusao da se otrgne od policajaca, nakon cega su policajci poceli da tuku Vladimira udarajuci ga pesnicama po glavi, i ledjima, kojom prilikom su policajci Vladimiru naneli vidne povrede na glavi u predelu desnog oka, u vidu hematoma i razderne rane na obrvi.Nakon tog policajci sredstvima za vezivanje “lisicama” vezali Vladimiru ruke iz ledja, nakon cega je Vladimir pao na zemlju, a policajci su dok je Vladimir bio na zemlji, nastavili da ga tuku na nacin sto su ga nogama sutirali po telu.Dok su ga tukli policajci su Vladimira i vredjali psujuci ga recima”majku ti jebam, sada ces da vidis”.Nakon toga policajci su Vladimira podigli sa zemlje, i uveli ga o policijsko vozilo i odveli u zgradu policije u Leskovcu, gde je predat na dalju nadleznost vodi smene Jasarevicu, u cijem prisustvu mu je jedan policajac skinuo”lisicu’ sa jedne ruke, dok je drugim krajem bio vezan za klupu u hodniku policijske zgrade.Nakon sto je dao licne podatke o sebi receno mu je da je slobodan, kojom prilikom su policajci odvezali Vladimira.Nakon toga Vodja smene Jasarevic je rekao jednom policajcu da Vladimira odveze lekaru, radi zbrinjavanja povreda, sto je policajac za koga Vladimir kaze da je bio vrlo korektan, to i ucinio, odvezao Vladimira u Urgentni centar leskovacke bolnice i pozvao lekare, koji su Vladimiru ukazali pomoc radi zbrinjavanja povreda, kojom prilikom su lekari “usili”Vladimirovu “arkadu”-obrvu.Po Vladimira u Urgentni centar je dosao Vladimirov prijatelj, Milovanovic Dragan iz Leskovca ul.Svetoilijska br.78, pa su zajedno otisli u zgradu policije, kod vodje smene Jasarevica i dezurnog Krstica, od kojih je Vladimir trazio imena i prezimena policajaca koji su ga tukli, sto mu ova dva policajca nisu dali, ali je dezurni Krstic od Vladimira uzeo izjavu povodom slucaja.Oko 10.00 sati dana 25.10.2003 godine, Vladimir je ponovo odlazio u zgradu policije, u nameri da ga povodom slucaja primi neko od staresina, ali u tome nije uspeo.

Od nas trazi da slucaj evidentiramo, a mismo stekli utisak da je pomalo uplasen mogucih posledica koje bi imao od policije sto slucaj nama prijavljuje, tim pre sto nam je rekao da su mu u policiji rekli da nema potrebe da ide u Odbor za ljudska prava, te da ce policija zvrsiti sve potrebne poslove za njega.

Hematomi i rane na licu Vladimira Stošića

PONUDJENI DOKAZI

Od dokaza Vladimir nam je ponudio dve fotografije sa povredama na licu, koje je zadobio kako navodi kriticnom prilikom od policije, obecao je da ce doneti i Lekarsko uverenje, kao dokaz moze posluziti saslusanje Vladimirovih drugova iz restorana ABC, koji mogu potvrditi da je kriticnom prilikom, Vladimir iz restorana izaao bez povreda, i izjava Milovanovic Dragana koji je Vladimira, nakon ukazane lekarske pomoci odvezao iz Urgentnog centra.

POKRENUTI POSTUPCI POVODOM SLUCAJA

Prema Vldimirovoj izjavi protiv policajaca koji su ga tukli policija je Tuzilastvu u Leskovcu podnela krivicnu prijavu, jer su ga iz tuzilastva pozvali da da izjavu, ali kao neuka stranka nezna za koje krivicno delo tuzilastvo sumnjici policajce.Na osnovu dosadasnje prakse najverovatnije se radi o krivicnom delu Zlostava u sluzbi iz cl.66 KZRS.
Vladimiru nije poznato da je protiv njega pokrenut neki postupa, ali se plasi da ga policija po uobicajenoj i oprobanoj praksi ne optuzi za Ometanje ovlascenih sluzbenih lica.

ORGANIZACIJE KOJIMA SE STRANKA OBRACALA

Od NVO samo nama, sa zeljom da predmet evidentiramo.

Povrede na licu; krupan kadar

PRAVNA KVALIFIKACIJA SLUCAJA

Postupcima policajca Ministarstva unutrsnjih polsova Republike Srbije Sekretarijata u Leskovcu, opisanim u referatu slucaja, povredjeno je ljudsko dostojanstvo Vladimirovo cl.1, pravo Vladimira na licnu bezbednost iz cl.3 i zabrana svirepog necovecno i ponizavajuceg postupanja prema ljudima iz cl.5 Deklaracije Generalne skupstine UN o ljudskim pravima, Zabrana necovecnog i ponizavajuceg postupanja iz cl.3 i pravo na licnu bezbednost iz cl.5 Evropske Konvencije za zastitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a sa a spekta domaceg zakonodavstva, ljudsko dostojanstvo iz cl.1, zabrana necovecnog ili ponizavajuceg postupanja ili kaznjavanja iz cl.12 st.2, pravo na licnu bezbednost iz cl. 14 st.1 Povelje o ljudskim i manjinskim pravima i gradjanskim slobodama Drzavne zajednice Srbija i Crna Gora, dok u radnjama policajaca u odnosu na Vladimira postoje svi elementi krivicnog dela Zlostava u Sluzbi iz cl.66 KZRS, koje se lako moze dokazati i elementi krivicnog dela Uvreda iz cl.93 st.1 KZRS, zbog toga sto su policajci psovali Vladimira, koje je tesko za dokazivanje jer nema svedoka.

 

PLANIRANI RAD PO SLUCAJU

Slucaj smo obradili i evidntirali za nase potrebe i potrebe organa i organizacija sa kojima saradjujemo na istom poslu, a spremni smo da pruzimo i pravnu pomoc Vladimiru, ukoliko savlada strah od policije, i neke svoje unutrasnje dileme.

Slucaj Stojkovic Slobodana iz Vlasotinca

Slucaj Stojkovic Slobodana iz Vlasotinca, 51 godinu star po nacionalnosti Srbin, drzavljanin drzavne zajednice Srbija i Crna Gora, za Odbor cuo iz sredstava informisanja a da se javi Odboru za pravnu pomoc uputio ga advokat iz Vlasotinca kome se javio za pravnu pomoc i savet povodom slucaja

CINJENICNI OPIS SLUCAJA

Dana 11.07.2003 godine oko 00,20 sati, u Vlasotincu u stambenoj zgradi br.77 u kojoj zivi, Slobodan je silazio stepenicama.Kada je dosao na odmoriste u prizemlju zgrade, Slobodana su presrela dva njemu u mraku nepoznata lica u civilu i bez ikakvog razloga poceli da ga tuku na nacin sto su obadva lica pesnicama udarala Slobodana po glavi i telu, kojom prilikom ga je svaki od napadaca udario 5-6 puta.Nakon toga napadaci su uhvatili Slobodana za ruke i silom ga odveli u dvoriste iz zgrade vukuci ga prema restoranu zv.”Vinska kuca” koji se nalazi u susedstvu zgrade u kojoj Slobodan zivi.U prolazu nadomak restorana napadaci su Slobodana oborili na zemlju i poceli da ga sutiraju nogama kojom prilikom su se na nagoma velickovica nalazile patike “sprinterice”kojom prilikom su Slobodanu nogama zadali jedan udarac u glavu u predelu lica, od cega je Slobodanu pocepana gornja usna sa spoljasnje i unutrasnje strane i donja usna sa unutrasnje strane, rasklacena su mu 6 prednja zuba i to 2 na prednjem delu gornje vilice i 4 na prednjem delu donje vilice od cega je dobio krvarenje u ustima, zatim udarac u levu stranu ledja u predelu rebra, zatim udarac u zadnjem delu leve potkolenice i udarac u u glavu u temenom delu.

Povrede na licu i telu Slobodana Stojkovica

Nakon toga nasilnici su Slobodana podigli sa zemlje i bukvalno ga odvukli u bastu restorana “Vinska kuca” gde su Slobodana postavili da sedi na stolici izmedju stolica na koje su seli napadaci, a koje su se nalazile oko tri spojena kafanska stola za kojima je sedelo jos oko 10 do 12 osoba, od kojih je Slobodan prepoznao lice Kostic Dragana iz Vlasotinca poznatog kao “Colin” i lice poznato po nadimku “Panta” inace trgovac iz Vlasotinca. Nakon toga nasilnici su naredili Slobodanu da naruci pice akada je on to odbio, nasilnici su poceli da ga tuku na nacin sto mu je najpre jedan nasilnik drzao ruke a drugi je samarima i pesnicama udarao Slobodana po licu, a zatim je drugi nasilnik drzao ruke Slobodanu a prvi nasilnik je pesnicama i samarima udarao Slobodana po licu.Pod batinama Slobodan je bio primoran da naruci pice-sok aprilikom ispijanja soka uvek kada bi spustio casu na sto nasilnici bi mu udarali samare.Nakon toga nasilnici su naredili Slobodanu da naruci neku pesmu, a kada je on sav izubijan to odbio nasilnici su nastavili da ga tuku na nacin sto su pesnicama udarali Slobodana u glavu u predelu lica, iako su videli da Slobodan od predhodnih udaraca krvari iz usta.U toku batinanja zamenik komandira policije OUP-a Vlasotince Velickovic je ruku koja je bila natopljena Slobodanovom krvlju, brisao o ledjni deo Slobodanove najice.U toku zlostavljanja jedan od nasilnika u kome je Slobodan prepoznao zamenika komandira policije Odeljnja unutrasnjih poslova u Vlasotincu, Velickovic Gorana poznatog pod nadimkom”Velicko” je Slobodanu uputio reci pretnje”Sada cu da ti odsecem uvo, adrugi put glavu” sto su culi prisutni kojima se zamenik komandira Velickovic obratio recima”Bratijo, sada cemo svi redom da ga bijemo”, a drugom nasilniku se obratio recima”vodiga u Makedoniju, pa mu radi sta znas” misleci pri tome na Slobodana. Za vreme dok su Slobodana maltretirali za stolom, nasilnici su Slobodanu po njegovoj proceni zadali imedju 30 do 40 udaraca.Nakon toga na lice mesta kolima je stigla policijska patrola od dva policajca, koje Slobodan ne poznaje kojima se Slobodan obratio za pomoc recima”Braco zastitite me, ubise dusu”, a u tom obadva nasilnika su pred pripadnicima policijske patrole udarile po jedan samar Slobodanu, a zamenik komandira policije OUP-a Vlasotince Velickovic je Slobodana gurnuo prema policajcima iz patrole naredivsi im “Legitimisite ga”, u kom trenutku je neko od nasilnika sutnuo Slobodana u sedalni deo tela-zadnjicu, sto su sve videli policajci iz patrole, i gospodin Milorad Kraincanic iz Vlasotinca cija se kuca nalazi pored restorana “Vinska kuca”, koji je rodjen u zgradi u kojoj se nalazi taj restoran, akoga su Slobodan i njegova sestra Slavica Stojkovic culi kako se zali policajcima iz patrole da je jedan od nasilnika i njega tukao, recima”Kakvo je ovo razbojnistvo, em mi uzese kucu, em me biju, jedan mi udari samar i sa glavu u grudi”.Inace gospodin Milorad Kraincanic je star preko sedamdest godina, i rodjen je u zgradi u kojoj se nalazi retoran “Vinska kuca” koja je nekada pripadala njegovoj porodici a kasnije je oduzeta od te porodice od komunisticke vlasti.Policajci iz patrole su rekli Slobodanu da nesmeju da intervenisu jer su lica koja su njega i g.Kraincanica zlostavljala njihove pretpostavljene staresine.Slobodan je naknadno saznao da se drugo lice koje ga je zlostavljalo zove”Momir”.Jedan policajac iz patrole je poveo Slobodana prema patrolnim kolima trazeci mu licne isprave, a kada je Slobodan zatrazio od sestre Slavice da mu donese licnu kartu i da obavesti komsije sto ga vode u policiju, policajac se zadovoljio time sto je uzeo samo ime i prezime od Slobodana a zatim je rekao Slobodanu da moze da ide kuci.Slobodan je zatrazio od policajaca iz patrole da ga odvezu u sluzbu Hitne pomoci da bi mu se ukazala lekarska pomoc. A policajci su to odbili govoreci da to nije njihova duznost, krseci pri tome odredbu cl.7 st.2 Uputstva o policijskoj etici i nacinu obavljanja poslova policije.
Nakon toga Slobodan je uz pomoc sestre Slavice otisao do svog stana, odakle su pozvali sluzbu Hitne medicinske pomoci, pa je kolima te sluzbe odvezen u Dom zdravlja u Vlasotincu a zatim upucen i u Hitnu medicinsku sluzbu Doma zdravlja u leskovcu da bi se konstatovale povrede na zubima.
O zadobijenim povredama Slobodan ima Uverenje o zdravstvenom stanju br.2 Zdravstvenog centra Leskovac O J Dom Zdravlja Vlasotince od dana 15.07.2003 godine u kome se na telu Slobodana 9- devet povreda razlicitog oblika, koje su nanete Tupinom mehanickog orudja, a koje pojedinacno i zbirno se kavalifikuju kao Laka telesna povreda.Pri tome Slobodan nije pribavio Uverenje iz Doma zdravlja u Leskovcu o povredama na zubalu.
Od nas trazi pravnu pomoc radi krivicnog gonjenja zamenika komandira policije u Vlasotincu Gorana Velickovica i drugog nasilnika.

 

 

PONUDJENI DOKAZI POVODOM SLUCAJA

U vezu slucaja a kao dokaz svojih navodda Slobodan nam je doneo niz fotografija na kojima se vide povrede koje je prilikom zlostavljanja zadobio po glavi raznim delovima tela, uz napomenu da su fotografije snimljene dva dana nakon zlostavljanja na nasu inicijativu da bi se sacuvali tragovi krivicnog dela, zatim Uverenje o zdravstvenom stanju br.2 izdato od Doma zdravlja u Vlasotincu dana 15.07.2003 godine, pismeno sa Izjavom koju je Slobodan dao komandiru policijske stanice u Vlasotincu Nenadu Stojilkovicu, i pismo poslato na adrese Ministra policije, nacelnika SUP-a Leskovac i Opstinskog javnog tuzioca u Vlasotincu.
Kao dokazna sredstva mogu biti i svedoci Stojkovic Slavica iz Vlasotinca ul.nemanjina b.77/4 sestra Slobodanova, zatim g.Milorad Kraincanic iz Vlasotinca koji je takodje zlostavljan, zatim pripadnici policijske patrole, a Slobodan poseduje majicu o koju jezamenik komandira velickovic brisao krv sa ruku.

POKRENUTI POSTUPCI

Povodom slucaja protiv nasilnika jos nije pokrenuta nikakav postupak, navodno kako nam je rekao nacelnik policije u Leskovcu nema dovoljno dokaza jer svi prisutni cute ili negiraju zlostavljanje pa cak i pripadnici policijske patrole, policija jos ne moze da otkrije identite drugog lica koje je zlostavljalo Slobodana, ali je zato po oprobanom policijskom receptu u takvim slucajevima protiv zrtve pokrenut prekrsajni postupak navodno jer je kamenicama gadjao nasilnike.Policija u Leskovcu planira da protiv zamenika komandira policije u Vlasotincu pokrene disciplinski i prekrsajni postupak, kako nam je rekao Nacelnik policije u Leskovcu.

INSTITUCIJE I LICA KOJIMA SE SLOBODN OBRACAO POVODOM SLUCAJA

O slucaju Slobodan je pismima obavestio Ministra unutrasnjih poslova, Nacelnika SUP-a Leskovac i Opstinskog javnog tuzioca u Vlasotincu.Za pravnu pomoc i savete se obratio i advokatu u Vlsotincu, koji ga je uputio kod nas.Mi smo jedina Nvo kojoj se obratio za pruzanje pravne pomoci.

PRAVNA KVALIFIKACIJA SLUCAJA

U konkretnom slucaju radnjama zamenika komandira policije u Vlasotincu Gorana Velickovica i za sada NN lica, povredjeno je pravo na licnu bezbednost Stojkovic Slobodana iz cl.3 Deklaracije i zabrana mucenja svirepog, necovecnog i ponizavajuceg postupanja postupanja prema ljudima iz cl.5 Deklaracije i ostalih medjunarodnih akata.
Sa aspekta domacih propisa Slobodanu su povredjena prava na licnu bezbednost iz cl.14 st.1 i zabrana mucenja necovecnog i ponizavajuceg postupanja iz cl.12 st.2 i pravo na fizicki integritet iz cl.12 st.1 Povelje o ljudskim i manjinskim pravima i gradjanskim slobodama Drzavne zajednice Srbija i Crna Gora.
U radnjama zamenika komandira Velickovica i NN lica ima elemenata krivicnog dela Laka telesna povreda iz cl.54 st.2 KZRS, jer su mu izmedju ostalog povrede na glavi Slobodana nanete sutiranjem nogom odraslog coveka u punoj snazi na kojoj se nalazila obuca “Sprinterice”, sto moze biti sredstvo podobno da telo tesko povredi, a iz lekarskog uverenja se vidi da su povrede nanete TUPINOM MEHANICKOG ORUDJA, a u svakom slucaju ima elemenata kr.dela Laka telesna povreda iz cl.54 st.1 KZRS.Takodje u radnjama zamanika komandira policije u Vlasotincu kada je isti Slobodanu koga je vec tukao, uputio i reci pretnjeSad cemo da mu isecemo jedno uvo, a drugi put glavu” ima elemenata krivicnog dela Ugrozavanja sigurnosti iz cl.67 st.1 KZRS.
Slucaj ne predstavlja klasicnu torturu samo iz razloga sto zamenik komandira policije Velickovic nije delovao u vrsenju sluzbe, nego da bi se izivljavao nad Stojkovic Slobodanom.Naime sekvenca kada zamenik komandira policije u kafani tuce Slobodana da bi ga prisilio da iako izubijan naruci da mu muzika peva i svira, asocira na sekvencu iz filma “Balkan ekspres” kada SS oficir tuce Tomu Zdravkovica, da bi ga primorao da peva “Lili Marlen”.Slucaj je znacajan i zbog toga sto jasno pokazuje da srpska policija nije ociscena od kadrova sa naglasenim nasilnickim mentalitetom, kadrovima koji u ljudima umesto subjekta prava vide objekat za ispoljavanje oslobodjenog nasilja, a da sa druge strane policajci iz patrole ne zele da svedoce i doprinesu rasvetljavanju slucaja mada za to od drzave primaju platu, sto znace da ne vrse duznost za koju su placeni.Jos jedna slika stanja u srpskoj policiji.

PLANIRANI RAD PO SLUCAJU

Slucaj smo uzeli u razmatranje za zastupanje u pravcu preduzimanja krivicnog gonjenja zamanika komandira policije u Vlasotincu Gorana Velickovica i drugog NN lica nakon sto od nacelnika policije u Leskovcu sa kojim smo ostvarili saradnju dobijemo informaciju o identitetu toga lica.Zabrinjava nas saznanje da policajci iz patrole koja je bila prisutna na licu mesta ne zele da svedoce o dogadjaju plaseci se zamanika Velickovica, mada od drzave dobijaju platu da doprinose rasvetljenju krivicnih dela.