O nama

Udruženje građana „Odbor za ljudska prava Leskovac“
Matični broj: 17117335
Adresa: Svetozara Markovića 37/II 
16000 Leskovac, Srbija

e-mail: dobrosavnesic@gmail.com

 

Odbor za ljudska prava Leskovac je nevladina i neprofitna organizacija.
Neformalno je osnovan je 1992. godine rešenošću nekoliko građana Leskovca da se udruže i zajedno suprotstave tada eskalirajućoj represiji vlasti Slobodana Miloševića prema građanima Srbije. Zvanicnu registraciju nadleznih organa Odbor dobija 13.12.1996.godine.Suočeni sa tragičnim posledicama početka rata u Hrvatskoj, sa početkom ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini aktivisti Odbora započinju svoje aktivnosti. Suprotstavljanje nasilnoj mobilizaciji za ove ratove, pravna pomoć i javna podrška građanima koji su odbili učešće u ratu prve su takve aktivnosti na jugu Srbije.U vreme kada režim pojačava pritisak na nezavisne medije širom Srbije sa ciljem da spreči objavljivanje istine o sve pogubnijim rezultatima sopstvene politike, Odbor za ljudska prava započinje izdavanje PRAVA ČOVEKA, prvog nezavisnog lista u Leskovcu, koji se besplatno distribuira u celom okrugu. Redakcija lista u prostorijama Odbora ubrzo postaje središte otpora lokalnim moćnicima u kojem urednici i saradnici lista oko zajedničkih antiratnih projekata okupljaju intelektualce iz Beograda, Zagreba, Prištine ..

Režim reaguje panično: policija ometa distribuiranje lista zlostavljanjem kolportera, noću upada u prostorije Odbora i pleni hard-disk iz računara na kojem se priprema list. Januara 1998. godine novinar i urednik lista kažnjeni su po tada restriktivnom Zakonu o javnom informisanju. Urednik je zatvorsku kaznu izdržavao u vreme rata na Kosovu. List prestaje da izlazi 2002.godine kada Odbor kupuje radio stanicu STAFF radio na frekefenciji 88.8 Mhz i sa pokrivenoscu od 50 Km u precniku tako da pokriva Leskovac i Jablanicki okrug. Radio objavljuje slucajeve krsenja ljudskih prava,informativni program,bavi se otkrivanjem ratnih zlocina (Mackatica) i ima emisije „Suocavanje sa prosloscu“. Takodje ima tesnu saradnju sa kancelarijom Medjunarodnog suda za ratne zlocine pocinjene na teritoriji bivse Jugoslavije.
Izdavačku delatnost Odbor širi i na objavljivanje publikacija sa ciljem edukacije građana o njihovim osnovnim ljudskim pravima i načinima njihove zaštite. Objavljene su knjige BUKVAR LJUDSKIH PRAVA, KOSOVO – ISTINE I ZABLUDE, LJUDSKA PRAVA OČIMA DETETA,PRAVAC PROMENA, mnogobrojni leci, plakati…
Od vremena hiperinflacije Odbor za ljudska prva obavlja i humanitarnu delatnost prikupljanjem i distribuiranjem humanitarne pomoći naugroženijim kategorijama građana juga Srbije.
Uprkos stalnim zabranama, visokim carinskim nametima, sprečavanju podele i drugim ometanjima od strane prethodne vlasti. količina prikupljene i podeljene humanitarne pomoći u hrani, odeći i obući, lekovima i sanitetskom materijalu meri se stotinama tona i vrednosti preko 800 000 evra.
Uz pomoć Švedskog helsinškog komiteta Odbor je otvorio RESURS CENTAR. U najužem centru Leskovca, u prostoru od preko100 m2 organizuju se kursevi, video prezentacije , multikulturalne tribine (predavanja, izložbe. Građanima je na raspolaganju šest računara.Odlukom donatora SHC Resurs centar postaje samostalna organizacija i radi potpuno samostalno.
Od svog osnivanja 1996 godine Odbor za ljudska prava je prosao sve vrste edukacija,seminara,radionica na temu ljudskih prava kako u zemlji tako i u inostranstvu.U toku 1999.godine aktivisti Odbora i sami postaju predavaci sirom Srbije i van nje novoosnovanim organizacijama za zastitu ljudskih prava.Pruzamo pomoc u osnivanju novih NVO sirom Srbije i sirimo ideju o ljudskim pravima.U isto vremeOdbor pruza konkretnu zastitu gradjana kojima
su ljudska prava ugrozena po bilo kom osnovu.Posebno se u okviru svog rada bavi policiskom torturom,koja je po svim istrazivanjima najvise prisutna na jugu Srbije i oblast koju ovaj Odbor pokriva.Takodje pratimo stanje ljudskih prava lica lisenih slobode u zatvorima u Srbiji(Leskovac,Nis,Zabela,Sremska Mitrovica,Prokuplje,Vranje)
U svom radu koristimo sve raspolozive instrumente zastite ljudskih prava kako domace tako i sve evropske zakone koji su nam dostupni od momenta ulaska nase zemlje u savet Evrope.
Samo u 2005 i 2006 godini Odbor zastupa vise od 80 gradjana na Medjunarodnom sudu za ljudska prava u Strasburu.gde je i dobio prve sest presude u korist nasih klijenata.
Nasi naredni planovi su vezani iskljucivo na konkretnoj zastiti ljudskih prava,monitoringu stanja ljudskih prava na jugu Srbije,policiska tortura,suocavanje sa prosloscu,otkrivanje ratnih zlocina i sirenje ideje o ljudskim pravima za buduce generacije.

Godisnje se Odboru obrati preko 1000 gradjana kojima su povredjena ljudska prava po raznim osnovama.
Dobrosav Nesic,osnivac Odbora je i prvi predsednik Unije nevladinih organizacija Srbije 1999.godine i dobitnik nagrade oslobodjenja Leskovca u 2007.godini.
Odbor za ljudska prava je dobitnik medjunarodne specijalne nagrade zirija ERSTE fondacije iz Beca u 2008.godini za svoj rad :Pruzanje pravne pomoci marginalizovanim i ranjivim grupama.