Vesti-News

Izveštaj za 2023. godinu

MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

Sector za pravosudje

Odeljenje za nadzor u pravosudnim organima

U toku 2023.godine za pruzanje pravne pomoci ovom Odboru se obratilo 285 lica,koji su dolaskom u nase prostorije ili preko web sajta ili dopisom trazili Pravnu pomoc.

Analizom slučajeva ljudi koji su se u 2023 godini obraćali za pomoć I podršku...Read More »


Pritužba Ustavnom sudu Srbije

USTAVNOM SUDU SRBIJE

Predsedniku Ustavnog suda

11000 B E O G R A D

Bulevar Kralja Aleksandra br.15

P R I T U Ž B A

Odbora za Ljudska prava Leskovac, 16000 Leskovac ul.Svetozara Markovića br,37/2, koga zastupa Zakoniti zastupnik Dobrosav Nešić

Primeraka jedan Podneta na osnovu čl.56 Ustava Republike Srbije

Bez priloga Zbog prekomernog odugovlačenja postupka...Read More »


TABLOID: Mučilište bez nadzora

...Read More »

Konferencija za novinare Odbora za ljudska prava Leskovac: Zašto se izriču i izvršavaju kazne koje ne postoje u kaznenom sistemu Republike Srbije, u državi koja je kandidat za članstvo u EU

Konferencija za novinare Odbora za ljudska prava Leskovac

Govore:

  • Dobrosav Nešić, zakoniti zastupnik Odbora za ljudska prava Leskovac
  • Dragutin Vidosavljević, pravnik operativni saradnik Odbora za ljudska prava Leskovac

MEDIA CENTAR BEOGRAD, 05.09.2022. od 12.30 časova.