Izveštaji

Godišnji izveštaj za 2016. - Annual report

Leskovac 08.03.2016. godine

GODISNJI IZVESTAJ ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA U LESKOVCU O STANJU LJUDSKIH PRAVA NA TERITORIJI JABLANICKOG I DELA PCINJSKOG OKRUGA, SA ASPEKTA DEKLARACIJE GENERALNE SKUPSTINE UN O LJUDSKIM PRAVIMA, I RADU ODBORA NA AFIRMACIJI I ZASTITI TIH PRAVA U 2016 GODINI

U toku 2016 godine Odboru za ljudska prava u...Read More »


Godišnji izveštaj za 2015. - Annual report

Leskovac, mart 2016. godine

GODISNJI IZVESTAJ ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA U LESKOVCU O STANJU LJUDSKIH PRAVA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA I JABLANICKOG OKRUGA,SA ASPEKTA DEKLARACIJE GENERALNE SKUPSTINE UN O LJUDSKIM PRAVIMA I RADU ODBORA NA AFIRMACIJI I ZASTITI TIH PRAVA U 2015.GODINI.

U toku 2015.godine Odboru se za pravnu pomoc I pravne...Read More »


Godišnji izveštaj za 2014. – Annual report

GODISNJI IZVESTAJ ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA U LESKOVCU O STANJU LJUDSKIH PRAVA NA TERITORIJI JABLANICKOG OKRUGA SA ASPEKTA DEKLARACIJE GENERALNE SKUPSTINE UN O LJUDSKIM PRAVIMA I RADU ODBORA NA AFIRMACIJI I ZASTITI TIH PRAVA U 2014 GODINI.

Tokom 2014.godine Odboru za ljudska prava u Leskovcu za pravnu pomoc I pravne savete...Read More »