Odbor za ljudska prava - Leskovac


Izveštaj za 2023. godinu

MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE Sector za pravosudje Odeljenje za nadzor u pravosudnim organima U toku 2023.godine za pruzanje pravne pomoci ovom Odboru se obratilo 285 lica,koji su dolaskom u nase prostorije ili preko web sajta ili dopisom trazili Pravnu pomoc. Analizom slučajeva ljudi koji su se u 2023 godini obraćali za pomoć I podršku Odboru za ljudska prava Leskovac utvrdjemoRead the rest of this page »


Pritužba Ustavnom sudu Srbije

USTAVNOM SUDU SRBIJE Predsedniku Ustavnog suda 11000 B E O G R A D Bulevar Kralja Aleksandra br.15 P R I T U Ž B A Odbora za Ljudska prava Leskovac, 16000 Leskovac ul.Svetozara Markovića br,37/2, koga zastupa Zakoniti zastupnik Dobrosav Nešić Primeraka jedan Podneta na osnovu čl.56 Ustava Republike Srbije Bez priloga Zbog prekomernog odugovlačenja postupka po Ustavnoj žalbiRead the rest of this page »


TABLOID: Mučilište bez nadzora


Konferencija za novinare Odbora za ljudska prava Leskovac: Zašto se izriču i izvršavaju kazne koje ne postoje u kaznenom sistemu Republike Srbije, u državi koja je kandidat za članstvo u EU

Konferencija za novinare Odbora za ljudska prava Leskovac Govore: Dobrosav Nešić, zakoniti zastupnik Odbora za ljudska prava Leskovac Dragutin Vidosavljević, pravnik operativni saradnik Odbora za ljudska prava Leskovac MEDIA CENTAR BEOGRAD, 05.09.2022. od 12.30 časova.  


POŠTOVANJE OSNOVNIH STANDARDA KAZNENOG PRAVA U KAZNENOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE / COMPLIANCE WITH BASIC STANDARDS OF CRIMINAL LAW IN THE CRIMINAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SERBIA

ENGLISH VERSION click here SRPSKA VERZIJA: -Po odredbama čl.194 st.1Ustava Republike Srbije pravni poredak Republike Srbije je jedinstven, po st.2 ustav je najviši pravni akt Republike Srbije, a po st.3 svi zakoni i opšti akti doneti u Republici Srbiji moraju biti saglasni sa Ustavom. Po odredbama čl.194 st. 4 Ustava , potvrdjeni medjunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila medjunarodnog prava deoRead the rest of this page »


List Danas: Odbor za ljudska prava Leskovac – Sporadična tortura u zatvorima / Newspaper Danas: Committee for Human Rights Leskovac

Today, in an extremely serious newspaper Danas, an article about our organization was published. The text says that our monitoring showed that a regular visit to prisons in Serbia has an effect, because if we do not visit some prison for some time because of a lack of funds, cases of torture.Therefore, there is a need for constant monitoring inRead the rest of this page »


Novi sajt Odbora / New Site

Nepoznati hakeri su pre nekoliko meseci potpuno unistili sajt Odbora za ljudska prava.Nista nije moglo da se sacuva ,vec smo morali da radimo potpuno novi sajt. Naravno to je process koji jos uvek traje,i polako,ali sigurno,radimo na izradi novog sajta. Odbor ima saznanja ko je unistio i obrisao sajt,ali kako nemamo dokaza nismo u mogucnosti da objavimo ime pocinioca. ZakonitiRead the rest of this page »


Publikacija: 10 godina borbe / Publication: Ten Years of Fighting

Srpski jezik: <<<KLIKNI OVDE>>> English: <<<CLICK HERE>>>


20 godina Odbora za ljudska prava / The Twentieth Anniversary of the Committee for Human Rights

Odbor za ljudska prava Leskovac je 13. decembra 2016. godine proslavio 20 godina rada. U tom vremenu pružili smo razne vrste pravne pomoći za preko 50.000 hiljada građana Leskovca i Jablaničkog okruga. Skromnoj svečanosti u našim prostorijama obeležen je početak rada treće decenije.


Gosti Odbora iz Hong Konga / Guests from Hong Kong

Povodom ovogodišnjeg jubileja, 20. godišnjice osnivanja i rada leskovačkog Odbora za ljudska prava, u poseti Leskovcu i ovoj nevladinoj organizaciji 8 januara boravilo je 45 studenata Svetskog univerziteta iz Hong Konga. Ova prestižna naučna ustanova, sa kojom leskovački Odbor ima višegodišnju plodnu saradnju, obrazuje kadrove za rad u nevladinom sektoru, u različitim oblastima, od zaštite ljudskih prava, do angažmana naRead the rest of this page »


20 GODINA PRUZANJE PRAVNE POMOCI MARGINALIZOVANIM I RANJIVIM GRUPAMA *** 20 GODINA PRUZANJE PRAVNE POMOCI ZRTVAMA TORTURE *** 20 GODINA RAD NA POMIRENJU I ZAJEDNICKOM ZIVOTU U REGIONU