Slucaj Miljkovic Dejana iz sela Turekovca kod Leskovca

CINJENICNI OPIS

II.Navodi da se dana 01.05.2003 godine oko 18.00 do 18,30 sati, putnickim vozilom u kome su se pored njega nalazili i Pesic Slavisa iz Leskovca ul.Djordja Kuna br.73 i Lazarevic Milan iz Leskovca ul.Djordja Kuna br.54, vracao se sa izleta na motel “Pasina cesma”.Ispod krivine u blizini motela doslo je do fizickog kontakta vozila kojim je upravljao Dejan i putnickog vozila koje je dolazilo iz suprotnog smsra bez vecih stetnih posledica.Zbog velike guzve Dejan nije mogao odmah da zaustavi vozilo i nastavio je kretanje, da bi nakon 200 do 300 metara od mesta kontakta, vozilo kojim je upravljao Dejan sustigao policajac saobracajne policije Sekretarijata unutrasnjih poslova u Leskovcu Cvetkovic Djordje koji se kretao sluzbenim motociklom, i bez ikakvog upozorenja i davanja znaka Dejanu da zaustavi vozilo, skrenuo motocikal i preprecio put vozilu kojim je upravljao Dejan sto je Dejana primoralo da naglo zakoci vozilo i isto skrene u desnu stranu sa puta u jarak da ne bi udario u policajca i motocikl.Dejan i njegovi putnici Slavisa i Milan izasli su zbunjeni iz vozila, a Dejan je upitao policajca recima”Brate zasto skrenu naglo tesmo izginemo” sto je ponovio dva puta, a policajac je od Dejana zatrazio vozacke isprave govoreci mu istovremeno da se udalji od njega.Po kazivanju Dejana i na osnovu izjava prisutnih Slavise i Milana, u trenutku kad je Dejan iz vozila uzeo isprave i davao ih policajcu, policajac Cvetkovic Djordje bez ikakvog povoda je siroko zamahuo levom rukom i pesnicom iste ruke zadao strahovit udarac Dejanu u lice u predelu nosa, od kog udarca je Dejan odleteo 2 – 3 metara od mesta na kome se nalzio i pao na kola policijske patrole koja je upravo pristigla na lice mesta, kratko se zadrzao na kolima a zatim pao na zemlju i drzeci se za lice jaukao dok je obilato krvario iz nosa u meri da mu je odeca bila krvava.Nakon toga se Dejan sam postavio u sedeci polozaj, i tako sedeo dva do tri minuta, a zatim teturajuci se pokusao da se pridigne ali je pao u sanac-jarak kraj puta.Nakon toga Dejanu je prisao Slavisa i Dejana podigao sa zemlje i naslonio ga na policijski auto, nakon cega su policajac iz patrole Zdravkovic Slavisa, koja je pristigla Dejana stavili u auto i umesto u zdravstvenu ustanovu radi pruzanja medicinske pomoci, odvezli ga u zgradu leskovacke policije gde je doveden oko 20.00 sati i ostavljen da sav krvav lezi na klupi u hodniku ispred dezurne sluzbe.

Tragovi krvnih podliva ispod Dejanovih ociju 6 dana nakon povredjivanja


Za vreme dok je boravio na klupi pored Dejana je prosao jedan policajac i cipelom ga sutnuo u podkolenicu leve noge nanevsi mu ranu na nozi u vidu trouglaste oguljotine cija je najduza strana oko 5 cm a visina oko 3 cm.Oko 20,30 sati u zgradu leskovacke policije dosao je Dejanov otac Miodrag i zatekao Dejana kako sav krvav lezi na klupi u hodniku policijske zgrade.Po recima Miodraga Dejan je bio u takvom stanju da nije mogao da sa sigurnoscu da ga prepozna.Policajci nisu dozvolili Dejanu da se opere od krvi, vec je njegov otac Miodrag mokrom maramicom brisao krv sa Dejanovog lica.Oko 23.00 sati stigao je komandir saobracajne policije koga Dejanov otac Miodrag poznaje po imenu Dalibor i Dejana koji se nalazio u napred opisanom stanju odveo u prostorije saobracajne policije da bi potpisao neki zapisnik ili izjavu, o cemu Dejan nije u stanju da se precizno izjasni.Nakon toga policajci su Dejanu urucili resenje o zadrzavanju bez broja, od 01.05.2003 godine, na koje je sluzbenik policije, a ne Dejan kao primalac, upisao datum prijema 01.05. bez navodjenja godine, a najverovatnije da bi uhvatio rok iz cl.229 st.2 ZKP, kao cas urucenja naveo 21,30 sati, sto po recima Dejana i njegovog oca Miodraga koji je bio prisutan u policiji od 20.30 sati dana 01.05.2003 godine, nije tacno.Resenje je doneto na osnovu cl.188 Zakona o prekrsajima, a trajanje zadrzavanja odredjeno je od 21,30 sati dana 01.05.2003 godine, nezavisno od toga sto je Dejan lisen slobode pre 20.00 sati tog dana, do 09,30 sati najverovatnije dana02.05.2003 godine, koji u resenju nije naveden, a imajuci u vidu odredbu cl.188 st.2 Zakona o prekrsajima koja dozvoljava zadrzavanje u trajanju do 12. sati.Kao razlog za zadrzavanje navedeno je da je Dejan kriticnom prilikom bio podvrgnut alkotestiranju, kojom prilikom je utvrdjeno da ima 1,50 gram promila alkohola u krvi, da je postao agresivan, te zbog opasnosti da ce nastaviti da upravlja vozilom u takvom stanju i ugroziti ostale ucesnike u saobracaju.Donosilac resenja o zadrzavanju Komandir SSP Porucnik Dalibor Randjelovic u obrazlozenju resenja o zadrzavanju nije naveo u kojim oblicima se ispoljavala navodna Dejanova agresivnost zbog cega je lisen slobode i zadrzan, niti je objasnio kako je moguce da lice koje policajac Cvetkovic Djordje doveo u polusvesno stanje udarivsi ga pesnicom u glavu, koje nije moglo od udarca da ustane sa zemlje uopste moze da upravlja vozilom.Nakon potpisivanja dokumenata u prostorijama saobracajne policije, i urucenja resenja o zadrzavanju policajci su Dejana stavili u celiju, odbivsi njegovu molbu da ga odvedu lekaru. U toku zadrzavanja policajci su dozvoljavali Dejanu da pije vodu i ide na WC.

Ogiljotina na potkolenici Dejanove leve noge koju je zadobio od policajca u hodniku zgrade policije u Leskovcu

Dana 02.05.2003 sati oko 09,30 sati policajci su Dejana izveli iz celije i odveli u Opstinski organ za prekrsaje u Leskovcu gde ga je sudija Mirjana Markovic, bez obzira na stanje u kome se nalazio, u odsustvu branioca, saslusala i resenjem Up.br.7290/03 –8 od dana 02.05.2003 godine, kaznila jedinstvenom novcanom kaznom u iznosu od 7.000, 00 dinara za prekrsaje iz cl.226 st.3 t.28 i cl.226 st.1 t.31 Zakona o osnovama bezbednosti saobracaja na putevima i izrekla mu zastitnu meru Zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 3 meseca.Dejan je pusten na slobodu dana 02.05.2003 godine oko 11.00 sati, nakon cega se dana 03.05.2003 godine javio lekaru radi zbrinjavanja povreda koje su mu naneli policajac Cvetkovic Djordje i policajac u dezurnoj sluzbi policije, a dana 07.05.2003 godine Zdravstveni centar u Leskovcu je Dejanu izdao Uverenje o zdrvastvenom stanju br.86 iz koga se utvrdjuje da je Dejan imao povrede u vidu crvenila sa otokom ispod oba oko promera 4 cm x 1,5 cm, da je koren nosa otecen u velicunu oraha, da na levoj potkolenici spreda ima vidljivu ogrebotinu velicine 5 x 3 cm, a na grudnom kosu ogrebotinu u vidu linije duzine 8 cm. I frakturu nosa, na osnovu cega je lekar dr.Vesna Vasic zakljucila da se radi o GRANICNOJ PREMA LAKOJ TELESNOJ POVREDI.Obzirom na prednje, te na cinjeicu da Dejan poseduje rentgenski snimak nosa na kome se vide prelomi, trazicemo vestacenje od dr.Dordja Alempijevica iz Beograda o tezini navedenih povreda.Na nase pitanje da li je dosada prekrsajno ili krivicno kaznjavan Dejan izjavljuje da je osim za napred navedene saobracajne prekrsaje jednom novcano kaznjen od Opstinskog suda u Leskovcu, za neko delo koje po njegovom opisu najvise odgovara kr.delu Ucestvovanje u tuci.Naknadnom proverom u policiji saznali smo da je dejan sedam puta kaznjavan za prekrsaje iz oblasti saobracaja, jednom za prekrsaj iz zakona o Javnom redeu i miru i jednom je prekrsajno kaznjavan po Zakonu o oruzju i municiji, a da u njegovoj kaznenoj evidenciji ne stoji kaznjavanje od strane Opstinskog suda u Leskovcu.

PONUDJENI DOKAZI

Za navedeno Dejan nudi dokaze u vidu pismenih izjava svedoka Pesic Slavise i Lazarevic Miluna oba iz Leskovca, resenje o zadrzavanju SUP-a leskovac bez broja od dana 01.05.2003 godine,Resenje Opstinskog organa za prekrsaje Up.br.7290/03-8 od dana 02.05.2003 godine, lekarsko uverenje Zdravstvenog centra Leskovac br.86 od dana 07.05.2003 godine, fotografije tragova krvnih podliva ispod oba oka, i rane u vidu oguljotine na levoj nozi, koje su nacinjene dana 06.05.2003 godine, a moze se koristiti i izjava Dejanovog oca Miodraga koji navodi da je bio prisutan kada je policajac Cvetkovic Djordje inspektoru leskovackog SUP-a Zlakovic Zoranu zv.”Brka” izjavio da je “razvalio” Dejana.

PRAVNA KVALIFIKACIJA SLUCAJA

Sa spekta domaceg zakonodavstva policajac SUP_a Leskovac Cvetkovic Djordja i policajac u dezurnoj sluzbi SUP-a Leskovac , prema Dejanu Milenkovicu primenili su fizicku snagu protivno odredbama cl.22 Zakona o unutrasnjim poslovima i cl. 1 i cl.4 st.1 Pravilnika o uslovima i nacinu upotrebe sredstava prinude, a pogotovu odredbi cl.2 tog pravilnika koji propisuje da se sredstva prinude upotrebljavaju tako”da se sluzbeni zadatak obavi sa NAJMANJE STETNIH POSLEDICA po lice protiv koga se sredstvo prinude upotrebljava” sto ovde ocigledno nije bio slucaj, te u radnjama policajca Cvetkovic Djordja i policajca u dezurnoj sluzbi u odnosu na Dejana ima elementa kr.dela Zlostava u Sluzbi iz cl.66 KZRS a u slucaju da dr.Alempijevic utvrdi da kod Dejana postoji Teska telesna povreda u radnjama policajca Cvetkovica ima elemenatakrivicnog dela Teska telesna povreda iz cl.53 st.1 KZRS.Ovakvo ponasanje je protivno i odredbi cl.26 st.2 Ustava Srbije i cl.12 st.Povelje o ljudskim i manjinskim pravima Drzavne zajednice Srbija i Crna Gora, i cl.17 st. 1 i cl.19 st.1 Uputstva o policijskoj etici i nacinu obavljanja poslova u policiji, obzirom da Dejanu koji je bio vidno povredjen policajci nisu omogucili medicinsko zbrinjavanje popvreda.
Sa spekta medjunarodnopravnih akata ponasanje policajaca SUP-a leskovac Cvetkovic Djordje i policajca u dezurnoj sluzbi policije prema Dejanu u suprotnosti je sa zabranom mucenja svirepog i necovecnog postupanja ili kaznjavanja ljudi koja je propisana u cl.5 Deklaracije Generalne skupstine UN o ljudskim pravima, cl.7 Medjunarodnog pakta o gradjanskim i politickim pravima, odredbama Konvencije Ujedinjenih nacija protiv mucenja i drugih svirepih nehumanih ili ponizavajucih postupaka i kazni, i cl.3 Evropske konvencije za zastitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i odredbama Smernica za politiku Evropske unije prema trecim zemljama u odnosu na torturu i druge oblike okrutnog necovecnog ili ponizavajacug postupanja i kaznjavanja, br.2342 od 09.04.2001 godine.

 

PLANIRANI RAD PO SLUCAJU

Stranka se obraca samo nama za pravnu pomoc radi krivicnog gonjenje policajaca SUP-a Leskovac.Predmet smo uzeli za zastupanje, i nakon konsultacija sa dr.Alempijevicem u pogledu tezine telesnih povreda koje je Dejanu zadao policajac Cvetkovic Djorje preduzecemo odgovarajuca pravna sredstva.Takodje planiramo da ostvaraimo saradnju sa SUP-om Leskovac radi obostranog obavestavanja o slucaju i dobijanja potpunijih cinjenicnih podataka o istom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *