Slučaj Dejana Zekića po nacionalnosti Rom, i Jašarević Violete po nacionalnosti Romkinja, oboje iz sela Vinarce, Opština Leskovac

Dejan Zekić i Jašarević Violeta žive u zajedničkoj kući, ali u odvojenim domaćinstvima, u selu Vinarce kod Leskovca, jer je Violeta udata za Dejanovog brata. Dejan je prema sopstvenom kazivanju sveštenik Hrišćanške Evangelističke crkve, koji službu obavlja u jednoj prostoriji svoje kuće, u kojoj se nalaze propovedaonica i verske knjige, jer kako nam reče ta crkva, još nema svoje prostorije u selu Vinarcu.
Dana 28.01.2001. godine oko 12.00 sati, u kuću u kojoj žive Dejan i Violeta došla su tri policajca policije iz Leskovca, od kojih i Violeta i Dejan jednog poznaju kao Ljubišu Zdravkovića. Dok je Violeta stajala na terasi-tremu kuće, policajac Zdravković ju je pitao da li se u kući nalazi Dejan na šta je Violeta odgovorila da ne zna, jer nije u dobrim odnosima sa Dejanom. Čuvši svoje ime iz svojih prostorija u kući na terasu je izašao Dejan govoreći da je on taj koga traže. U tom trenutku policajac Zdravković je bez povoda,ošamario Violetu toliko jako da je od siline udarca sa terase odletela u hodnik kuće i pala na pod hodnika pošto je predhodno udarila u jedan komad nameštaja. Policajac Zdravković je ušao u hodnik gde je na podu ležala Violeta, zatvorio vrata za sobom i u prisustvu dece koja su vrištala, policajac Zdravković je naredio Violeti da ustane sa poda govoreći joj istovremeno da preda pištolj koji navodno poseduje njen suprug. Kada je Violeta odgovorila da nemaju nikakvog oružja u kući, jer je policija već ranije oduzela oružje koje je posedovao njen suprug, policajac je opet ošamario Violetu koja je od siline udarca ponovo pala na pod, takav način batinanja je policajac Zdravković ponovio nekoliko puta, dok ga je Violeta molila kroz plač da je ne tuče, jer nema razloga za to. Violetin plač i molbe upućene policajcu čula je njena svekrva Zekić Živka koja je molila ostala dva policajca da utiču na Zdravkovića da ne tuče Violetu. Zatim je policajac Zdravković počeo da tera Violetu prema prostorijama domaćinstva Zekić Dejana i uz put ju je šamarao na očigled prisutnih Dejana i njegove supruge Šabanović Gordane i prisutne dece. Nakon toga policajac Zdravković je naredio Dejanu, njegovoj supruzi Gordani i Violeti da udju u prostoriju u kojoj Dejan drži propovedi i gde se nalazi verska literatura, gde je Zdravković još jednom ošamario Violetu od kog udarca je ona pala na krevet, a od Dejana je policajac zatraažio da mu preda pištolj. Na Dejanovu primedbu da ne poseduje nikakav pištolj i da mu njegov položaj u crkvi i vera ne dozvoljavaju posedovanje oružja, policajac Zdravković je na očigled prisutnih ošamario Dejana, a nakon toga je Dejanu oduzeo putnu ispravu, pa su prisutni policajci Dejana i Violetu poveli iz kuće. Putem je policajac Zdravković, koji je po Dejanovom i Violetinom kazivanju bio pod očiglednim dejstvom alkohola, Violetu ošamario još nekoliko puta. Na putu ka izlazu iz dvorišta pojavio se inspektor leskovačke policije koga Dejan zna kao ”Saša” i pitao Zdravkovića ”Šta će ti on”- misleći na Dejana, nakon čega je Zdravković Dejanu vratio putnu ispravu-pasoš i dozvolio i njemu i Violeti da se vrate u kuću. Policajci su u kuću Zekića ušli bez naloga za pretres, nikakvo oružje nisu našli, Dejanu i Violeti nisu izdali Potvrdu o ulaženju u kuću.
Motiv zlostavljanja je namera policajca Zdravkovića da od Dejana i Violete iznudi priznanje da poseduju oružje i da mu to oružje predaju.
EPILOG: Protiv policajca Zdravkovića advokat JUKOM-a i Odbora za ljudska prava podneo je krivičnu prijavu Opštinskom javnom tužilaštvu u Leskovcu zavedenu pod br.Kt.br.663/01, za krivično delo Zlostava u službi. Koliko je nama poznato povodom slučaja do dana izrade ovog izveštaja, nije došlo do optuženja policajca Zdravkovića.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *